Trang chủ » Ứng dụng » Doanh nghiệp » 慧眼
慧眼 biểu tượng

慧眼

2.5 for Android

Peng Antai

Mô tả của 慧眼

慧眼是一家专业的手机客户端软件连接DVR和IPCamera。
该软件是专业的,并且有版权保护。

------------2015-09-14-----------
1、新增支持N9000(2816NE-C、2816ND-C、2832NE-C)
2、新增支持1080P LITE 设备(2704AS-SL、2708AS-S、2716AS-SL)
3、替换穿透库,修改穿透逻辑,优化穿透成功率
4、支持DVR/NVR的3.4.4和3.4.5版本
5、新增加了一、四画面下,配置通道帧率和码率功能
6、解决硬解码、软解码切换bug
7、解决硬解码切换没有音频问题和音频杂音问题
8、解决新设备录像配置、网络配置兼容问题
9、修改远程回放快进播放视频停止的问题
10、修改了现场多画面进入云台可以选择其他通道,但是不能选择进入的通道的问题
11、修改了NVR3.4.4版本的基本配置型通道名称乱码的问题
12、修改了设备名等为空保存,给出提示并确认后手机处于加载状态的问题
13、修改由于平板性能问题引起的连接400w像素ipc黑屏问题,给出提示平板性能差
14、修改了IPC A登陆现场开主码流,cms模式连接ipc B,点击单画面切割按钮(单画面为B),
15、退出cms模式A设备的主码流分辨率一直在变化的问题
16、修改了把用户注销后,该用户依然在线的bug

---------------------注意-----------------------------
如果发生异常后更新软件,卸载,然后重新安装软件

慧眼 2.5 Cập nhật

2015-09-14
1、新增支持N9000(2816NE-C、2816ND-C、2832NE-C)
2、新增支持1080P LITE 设备(2704AS-SL、2708AS-S、2716AS-SL)
3、替换穿透库,修改穿透逻辑,优化穿透成功率
4、支持DVR/NVR的3.4.4和3.4.5版本
5、新增加了一、四画面下,配置通道帧率和码率功能
6、解决硬解码、软解码切换bug
7、解决硬解码切换没有音频问题和音频杂音问题
8、解决新设备录像配置、网络配置兼容问题
9、修改远程回放快进播放视频停止的问题
10、修改了现场多画面进入云台可以选择其他通道,但是不能选择进入的通道的问题
11、修改了NVR3.4.4版本的基本配置型通道名称乱码的问题
12、修改了设备名等为空保存,给出提示并确认后手机处于加载状态的问题
13、修改由于平板性能问题引起的连接400w像素ipc黑屏问题,给出提示平板性能差
14、修改了IPC A登陆现场开主码流,cms模式连接ipc B,点击单画面切割按钮(单画面为B),
15、退出cms模式A设备的主码流分辨率一直在变化的问题
16、修改了把用户注销后,该用户依然在线的bug

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Doanh nghiệp ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 2.5Yêu cầu cập nhật 慧眼

Lấy nó trên: Tải 慧眼 trên Google Play

Yêu cầu: Android 1.5+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với 慧眼
Xem thêm từ Peng Antai
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...