Trang chủ » Ứng dụng » Sức khỏe và Thể hình » 健康快查
健康快查 biểu tượng

健康快查

1.0b for Android

Joe SC Wong

Mô tả của 健康快查

這程式是從「身體部位」開始,根據不同的「疾病」,找到相關的「解決方法」。

除了科技和醫療幫助下,有什麼可以幫助我們
延長壽命,健康生活,莫過於自我增強健康知識。

雖然健康資訊很多,也很容易得到,但當需要這些資訊時,永遠也不能記起,所以我把這些資料整理分類,製作此程式,希望幫到自己也能幫助別人。

**這是個人開發的程式,所以更新時間會比較慢,敬請原諒。
**如喜歡這程式,請給五星支持,謝謝。

希望大家長壽健康快樂 :)。

健康快查 1.0b Cập nhật

2020-05-29
初版,請給意見,謝謝。

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Sức khỏe và Thể hình ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Uploaded by: Hassan Elhasawe

Phiên bản mới nhất: 1.0bYêu cầu cập nhật 健康快查

Available on: Tải 健康快查 trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.1+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với 健康快查
Xem thêm từ Joe SC Wong
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...