Trình duyệt Cốc Cốc 圖標

8.3 54 評論


119.0.144 by Cốc Cốc


2023年06月04日

關於Trình duyệt Cốc Cốc

中文(繁體)

使用Coc Coc瀏覽器可以快速,安全,方便地瀏覽網頁!

請安裝 Coc Coc 作為 Android 設備上的默認網絡瀏覽器。請參閱應用程序上的說明,或轉到設備設置 > 應用程序 > Coc Coc > 設置為默認瀏覽器。

★ 更快的網頁瀏覽

Coc Coc 網絡瀏覽器縮短了頁面加載時間、文件下載時間和搜索時間。

- 頁面加載:通過過濾有害、煩人的廣告來減少瀏覽流量並加快頁面加載。有助於以最佳方式節省電池和移動數據。

- 下載文件:支持比其他瀏覽器快8倍的文件下載速度。

- 搜索建議:輸入搜索時自動建議關鍵字和最近訪問的網站。

★ 更好地瀏覽網頁

Coc Coc 網絡瀏覽器通過不斷更新的安全功能確保您的信息安全。

- 廣告過濾:與 Adblock Plus 技術集成,幫助過濾有害和煩人的廣告。

- 安全瀏覽模式:當您導航到危險網站或下載不受信任的文件時顯示警告。

- 隱身瀏覽模式:不會在瀏覽器上保存瀏覽歷史記錄、cookies、頁面數據和表單填寫信息。

- 不跟踪模式:不收集廣告活動的瀏覽數據。

- 瀏覽器鎖定:使用 PIN 碼或指紋密碼鎖定 Coc Coc 應用程序。

- 自動刪除瀏覽器歷史記錄:關閉所有打開的標籤頁,刪除瀏覽歷史記錄並退出 Coc Coc 應用程序。

更方便的網頁瀏覽

Coc Coc 網絡瀏覽器具有支持娛樂、學習和工作的功能。

- 閱讀新聞:隨時了解所有領域的新聞以及人工智能技術的建議。

- 固定視頻:使用屏幕角落的最小化窗口不間斷地觀看電影、視頻。

- Coc Coc搜索引擎:新聞、娛樂、學習等20多個主題快速搜索。語音搜索和二維碼掃描。

- 深色模式:將瀏覽器界面從淺色背景更改為深色背景,有助於節省電池並減少眼睛疲勞。

- 同步:所有設備上的書籤、密碼和瀏覽歷史記錄的體驗相同。

立即下載 Coc Coc Mobile 網絡瀏覽器並體驗!

選擇Coc Coc,選擇品質!

關注可可

網址:https://coccoc.com/

- 臉書:https://facebook.com/CocCocTrinhDuyet/

- 博客:https://blog.coccoc.com/

- 社區:https://facebook.com/groups/CocCocGroup/

最新版本119.0.144更新日誌

Last updated on 2023年06月04日

Cảm ơn bạn vì đã tin dùng Cốc Cốc! Cùng khám phá một số thay đổi mới trong phiên bản này:
- Duyệt web không quảng cáo trên Android TV: Từ giờ, bạn có thể dễ dàng chia sẻ các nội dung đang xem như tập phim, bài báo, v.v. lên Cốc Cốc TV bằng tùy chọn “Gửi link đến TV” tại Menu
- Vá lỗi và cải thiện hiệu năng

翻譯中...

更多應用信息

最新版本

請求 Trình duyệt Cốc Cốc 更新 119.0.144

上傳者

Leo Leo Leo

系統要求

Android 7.0+

Available on

Trình duyệt Cốc Cốc 來源 Google Play

更多

Trình duyệt Cốc Cốc 文章

Trình duyệt Cốc Cốc 螢幕截圖

評論載入中...
語言
語言
搜索中...
訂閱APKPure
第一時間獲取熱門安卓遊戲應用的首發體驗,最新資訊和玩法教程。
不,謝謝
訂閱
訂閱成功!
您已訂閱APKPure。
訂閱APKPure
第一時間獲取熱門安卓遊戲應用的首發體驗,最新資訊和玩法教程。
不,謝謝
訂閱
成功!
您已訂閱我們的郵件通知。