เกี่ยวกับ Write Tamil Text On Photo

ภาษาไทย

เขียนชื่อของคุณในภาษาทมิฬบนรูปภาพ เขียนข้อความทมิฬบนรูปภาพ

You can write in Tamil with any Tamil Keyboard.

1. Write Tamil Text on your photos from your gallery.
2. Write Your Name in Tamil on picture taken from your phone camera.
3. Write Name in Tamil on Photo Backgrounds: We provide popular backgrounds to add text over photos.
4. Write any Name in Tamil over color - You can add text over range of colors provided in the app.
5. Write Tamil Text over Stickers - we included more than 40 Sticker's for you to Add text over the Sticker's to convey your messages.

Write Tamil Text Over Photos support Various forms of Text:
1. Style Texts with Various Fonts
2. Add Shaders to Text on Photos.
3. Add Colors to Text on Photos.
4. Adjust Text on Photos with finger gestures to adjust text on right place in Photos.

Write Tamil Text Over Photo is the best way to create a message with Text on Photos and Share it with friends and family. You can create Photos for any occasion with add Text on photo feature.

มีอะไรใหม่ใน 1.9 เวอร์ชันล่าสุด

Last updated on Oct 3, 2022

Bugs fixed.
กำลังโหลดการแปล...

ข้อมูล แอป เพิ่มเติม

เวอร์ชันล่าสุด

ส่งคำขออัปเดต Write Tamil Text On Photo 1.9

อัปเดตเมื่อ

Oct 3, 2022

อัปโหลดโดย

Rx Arjun Arjun

ต้องใช้ Android

Android 5.0+

Available on

ดาวน์โหลด Write Tamil Text On Photo ผ่าน Google Play

แสดงเพิ่มเติม
กำลังโหลดความคิดเห็น...
เป็นความคิดเห็นแรก
ภาษา
ภาษา
กำลังค้นหา...