เกี่ยวกับ Video Editor

ภาษาไทย

Make video with music and cut videos with amazing video editor, video clip maker

Video Editor & Video Maker is the best app with music for YouTubers. Edit videos like a pro with Video Editor to create masterpieces. Video Editor comes up with many editing tools; such as merger to combine clips and trimmer to edit videos, also free music library! Try awesome video maker to add transition effects to your videos. Add funny stickers and cute emojis. What’s more, you can merge photos and prepare a slideshow with your favorite photos and pick music as a background sound. Design astonishing memes, vlogs, YouTube videos with the vlog editor. Share your superb artwork on YouTube, Snapchat, Instagram, Facebook, Tik Tok, VK and WhatsApp to get many likes.

Video Editor is a free editing app for videos and an astonishing movie maker. It is the best video editor for YouTube. This fascinating video editor lets you edit videos and save them with no watermark, so vloggers don't need to worry about that. Trim clips with a video trimmer and merge them with awesome Video Maker, so you don’t need to use any other editing apps for videos. After editing with video cutter, get creative in shot of your clip with amazing movie effects and filters to prepare a special post with Video Maker. Explore amazing transition effects and retro filters.

✂️Cut videos with Video Splitter:
Trim and crop videos easily to cut the unwanted parts. Marvelous clip editor splits them into two parts or more whichever works for you to edit videos. Clip cutter helps you to have the most astonishing vlogs and YouTube videos. Crop your artwork to make out the best of you in shot thanks to unbelievable Video Maker. Edit video editing app for creating wonderful vlogs in a second. Finally, add transition effects to make your vlog more professional. It’s an easy and practical free app & movie scene maker for both professionals and beginners.

🎥Video Merger & Reverser :
Vlog editor merges your funny clips instantly to create special TikTok posts with Video Editor & Video Maker. Upload the short movies and let the incredible movie merger do its magic to edit videos. Watching your videos from the reverse is hilarious with video reverser. Apply incredible transition effects and superb glitch effects for your fun meme for a smooth transition. Make your experience in shot unforgettable with amazing filters.

🎵Add music, text & stickers
Video Maker comes up with a wonderful music library. Add impressive background music from a stunning library. Adjust volume whenever you want. You can add music to videos and combine videos with MP3 and blur background to make it unbelievable. Additionally, you can add music to pictures, collage, and slideshows. What's more, play with the speed of your beautiful clip to create slow-motion videos. Edit videos with clip editor fun stickers and cute emojis. Dozens of fun stickers and emojis available to enhance your editing experience. You can find cute stickers and emoji for special days like Birthdays, Christmas, Halloween and Valentine’s day in our unique editor. Use stunning text to express yourself better.

🎞️Best Video Editor with slideshow maker
Prepare a slideshow with your favorite photos. Merge your photos with the story maker to design cute slideshows. Don’t forget to choose background music to have so much fun in shot with your unforgettable slideshow. Trimm Video Editor & merge Video Maker is the best editing app with music and has many editing tools, so you don’t need to use any other editing apps for videos. Merge, split, crop video and apply cool effects and stickers to edit video editing app. Flip videos up to down and left to right easily. Also rotate videos easily to edit videos spectacularly. You can add your own voice to your videos, like a recorder. Choose resolution to compress and convert any file to MP3 instantly with the fascinating MP3 converter & superb Video Editor. Edit videos, save with no watermark and share your unique clip on YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, VK, Snapchat and WhatsApp
กำลังโหลดการแปล...

ข้อมูล แอป เพิ่มเติม

เวอร์ชันล่าสุด

ส่งคำขออัปเดต Video Editor 2.2.23

อัปเดตเมื่อ

Oct 6, 2021

อัปโหลดโดย

Ali Aldosary

ต้องใช้ Android

Android 7.0+

Available on

ดาวน์โหลด Video Editor ผ่าน Google Play

แสดงเพิ่มเติม
กำลังโหลดความคิดเห็น...
เป็นความคิดเห็นแรก
ภาษา
ภาษา
กำลังค้นหา...