เกี่ยวกับ Photo Lab

ภาษาไทย

Edit photos with AI yearbook filters, cartoon effects, create original pictures.

Join AI photo editor Photo Lab which allows you to edit photos with face filters for pictures, stylish photo effects and lots of pic art ideas. Fantastic face photo montage maker, photo frames, picture effects and filters are here for you to enjoy.

Neural Photo Art Styles

A new smart and quick way to turn any photo into an artwork — choose from over 50 pre-set styles and experience advanced photo editing with the emergence of ai photo styles.

Photo frames

Whether you're aiming to accentuate a beloved memory or seeking to add a polished finish to your photo, our diverse collection of exquisite photo frames provides the ideal solution. Just choose one of our beautiful frames and add a final touch to your favorite picture.

Realistic photo effects

This photo editor offers a range of captivating photo effects that can transform ordinary images into extraordinary visual creations. By applying these effects, you can add depth and character to your photos, turning simple snapshots into stunning works of art.

Face photo montages

Swap face easily and turn yourself or your friend into a cartoon character, a doll or any other look. The most complicated photo montages are handled automatically by a face detection algorithm to create the most unusual selfies.

Photo background editor

Use this advanced picture editor to easily and quickly erase and change backgrounds of your selfie with many creative background templates.

Photo filters

You don't need a pro photo editor to add some style to your images. Use various photo filters such as 3d photo, cartoon, vintage, anime, black&white, oil painting and many more to create different moods and atmospheres in your photos.

Photo collages

Create a wonderful pic collage. Seamlessly combine multiple images to craft captivating visual narratives that tell a story beyond a single frame.

Make your image look creative in seconds without using a professional picture editor and set it as a profile pic, share it to any social network or send a signed virtual postcard to friends.

Please note that Photo Lab is an Internet-based application. It helps us keep your devices' memory free from tons of resources required to create high-quality artworks of your photos.

Photo Lab as an ai photo editor offers everything you want to enhance your photo and add originality to your selfie. Bring your creativity to life and edit photos with our face filters and stylish photo effects.

มีอะไรใหม่ใน 3.12.80 เวอร์ชันล่าสุด

Last updated on Dec 1, 2023

We hope you're enjoying photo editing with Photo Lab as much as we do! Here is one more update with minor bug fixes and some new effects. Let's apply them now?

กำลังโหลดการแปล...

ข้อมูล แอป เพิ่มเติม

เวอร์ชันล่าสุด

ส่งคำขออัปเดต Photo Lab 3.12.80

อัปโหลดโดย

Daniel Addara

ต้องใช้ Android

Android 5.1+

Available on

ดาวน์โหลด Photo Lab ผ่าน Google Play

แสดงเพิ่มเติม

Photo Lab บทความ

ยังมีให้สำหรับแพลตฟอร์มอื่น ๆ

Photo Lab ภาพหน้าจอ

กำลังโหลดความคิดเห็น...
ภาษา
ภาษา
กำลังค้นหา...
สมัครสมาชิก APKPure
เป็นคนแรกที่เข้าถึงการเปิดตัวข่าวและคำแนะนำเกี่ยวกับเกมและแอพ Android ที่ดีที่สุด
ไม่เป็นไรขอบคุณ
ลงชื่อ
สมัครสมาชิกสำเร็จ!
ตอนนี้คุณสมัครเป็นสมาชิก APKPure
สมัครสมาชิก APKPure
เป็นคนแรกที่เข้าถึงการเปิดตัวข่าวและคำแนะนำเกี่ยวกับเกมและแอพ Android ที่ดีที่สุด
ไม่เป็นไรขอบคุณ
ลงชื่อ
ความสำเร็จ!
ตอนนี้คุณสมัครรับจดหมายข่าวของเรา