หน้าแรก » แอป » เครื่องมือ » MorChana - หมอชนะ
The XAPK (Base APK + Split APKs) File

คำอธิบายของ MorChana - หมอชนะ

แอปพลิเคชัน “หมอชนะ/MorChana” เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยบุคลากรทางการแพทย์ หน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ และที่สำคัญ คือ ช่วยตัวท่านเอง ในการดูแลและป้องกันตนเองจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในประเทศไทย

โดยแอปพลิเคชัน “หมอชนะ/MorChana” จะเก็บรวบรวม ใช้ และเผยแพร่แต่ข้อมูลที่จำเป็น เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัยของท่าน คนรอบข้าง และประชาชน โดยติดตามข้อมูลการติดเชื้อ โอกาสหรือความเสี่ยงในการติดเชื้อ และเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 จากการให้ข้อมูลของท่านเอง

MorChana - หมอชนะ 2.1.6 อัปเดต

2022-04-08
1. เพิ่มช่องทางอนุญาตให้ผู้ใช้ทำการลบข้อมูลได้
2. ปรับการแสดงสถานะสีของการสแกน QR Code หมอชนะระหว่างกัน
3. ปรับปรุงข้อผิดพลาดและความปลอดภัยบางประการของแอปพลิเคชัน

MorChana - หมอชนะ แท็ก

ข้อมูลเพิ่มเติม

Category: ฟรี เครื่องมือ แอป

อัปเดตเมื่อ:

อัปโหลดโดย: Bence Szende

เวอร์ชันล่าสุด: 2.1.6ส่งคำขออัปเดต MorChana - หมอชนะ

ต้องใช้ Android: Android 5.0+

รายงาน: ปักธงว่าไม่เหมาะสม

 
เวอร์ชันก่อนหน้า
Discover
กำลังโหลดความคิดเห็น...
เป็นความคิดเห็นแรก
กำลังค้นหา...