หน้าแรก » แอป » ศิลปะและการออกแบบ » Infinite Design
The XAPK (Base APK + Split APKs) File

คำอธิบายของ Infinite Design

Rebuilt from the ground up: blazing fast, incredibly stable, with an improved interface.

An unparalleled experience
• Infinite canvas (pan, zoom, or rotate)
• Intuitive path editing
• Boolean operations
• Align and distribute objects

Superior tools
• Experiment with four types of symmetry
• Unlimited layers
• Unlimited undo with a history slider; scrub through from start to finish
• Easily construct shapes with the pen tool
• Draw 3D cityscapes with five different perspective guides
• Text tool: horizontal, vertical, circle, or text on path

Streamlined interface
• It’s simple. It’s organized. It’s out of the way.
• Move your favorite tools to the top bar for quicker access
• Drag out the color wheel with two fingers

Advanced features
• Transform tool: Translate, Scale, Rotate, Flip, Distort, and Skew
• Gradient and Pattern Fill
• Rotate and flip the canvas
• Automatic shape detection
• Grid for reference or snapping
• Vectorize: turn any image into fully editable vector paths

Import and export
• Import and export SVG
• Add images from Gallery, Camera, or search the web
• Export images as JPEG, PNG, or SVG
• Share to Infinite Studio community or Instagram
• Search millions of colors, palettes, and patterns via ColourLovers

Artwork provided by:
Nubi Creative
Rey zilva Ardiansyah
Ales Sunarnov
Mad Matt

Infinite Design 3.5.6 อัปเดต

2021-12-24
- Fixed some issues around purchase validation & other minor bugs

ข้อมูลเพิ่มเติม

Category: ฟรี ศิลปะและการออกแบบ แอป

อัปเดตเมื่อ:

อัปโหลดโดย: سيف سالم

เวอร์ชันล่าสุด: 3.5.6ส่งคำขออัปเดต Infinite Design

Available on: ดาวน์โหลด Infinite Design ผ่าน Google Play

ต้องใช้ Android: Android 7.0+

รายงาน: ปักธงว่าไม่เหมาะสม

 
เวอร์ชันก่อนหน้า
Discover
กำลังโหลดความคิดเห็น...
เป็นความคิดเห็นแรก
กำลังค้นหา...