เกี่ยวกับ Durak

ภาษาไทย

Durak - legendary card game very popular in ex-USSR states.

Features of the game:
- three varieties of the game (classic durak, throw-in durak and passing durak)
- online game lobby with room list
- two, three and four players game
- tournaments every day
- play with your friends from social networks
- game chat with emojis
- six unique deck and gameboard designs
- game hints (look at discard pile etc.)
- private rooms, protected with password
- daily bonus
- ergonomic user interface
- tough AI
- daily, weekly, monthly, lifetime leaderboard

Durak is a Russian card game that is popular in post-Soviet states. Every child and adult, if asked “What card game should we play?” will answer you without any hesitation - “Russian durak!”. There are tons of varieties of this board game: passing durak, throw-in durak, armenian durak, albanian durak, chukotian durak, and a lot of others. The object of the game is to get rid of all one's cards. At the end of the game, the last player with cards in their hand is referred to as the fool (durak).
The game is typically played with a deck of 36 cards (numerical cards 2 through 5 are removed from a standard 52 card deck prior to play) and is played with two to four people. The deck is shuffled, and each player receives six cards. The top card on the remaining deck is made visible and placed at the bottom of the deck at a 90 degree angle (so that its denomination and suit are visible). This determines the trump suit, however the revealed card is actually a part of the deck, the last card to be drawn. The player with the lowest trump is the first attacker. A deck of 36 cards limits the number of players to six, although some variants allow more than one deck to be used. If multiple games have been played, often the loser of the previous game shuffles and deals.
Russian durak is a very important part of board game and card game culture. This card game occupies worthy place among other famous game masterpieces. The most popular varieties are classic durak and throw-in durak. Passing durak is the most unpredictable variety of the game, will give you tons of pleasant emotions.
Invite everyone and play russian durak online with friends. If you are tired of boring solitaire and checkers, too complicated chess and poker, monotonous backgammon and dominoes, than you will love russian durak online! If you have no internet on your device - challenge our smart AI, if you have internet - play durak online with friends or random opponent!

มีอะไรใหม่ใน 2.2.8 เวอร์ชันล่าสุด

Last updated on May 20, 2018

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

กำลังโหลดการแปล...

ข้อมูล เกม เพิ่มเติม

เวอร์ชันล่าสุด

ส่งคำขออัปเดต Durak 2.2.8

อัปโหลดโดย

محمود احمد

ต้องใช้ Android

Android 2.3.4+

แสดงเพิ่มเติม

Durak ภาพหน้าจอ

กำลังโหลดความคิดเห็น...
ภาษา
ภาษา
กำลังค้นหา...
สมัครสมาชิก APKPure
เป็นคนแรกที่เข้าถึงการเปิดตัวข่าวและคำแนะนำเกี่ยวกับเกมและแอพ Android ที่ดีที่สุด
ไม่เป็นไรขอบคุณ
ลงชื่อ
สมัครสมาชิกสำเร็จ!
ตอนนี้คุณสมัครเป็นสมาชิก APKPure
สมัครสมาชิก APKPure
เป็นคนแรกที่เข้าถึงการเปิดตัวข่าวและคำแนะนำเกี่ยวกับเกมและแอพ Android ที่ดีที่สุด
ไม่เป็นไรขอบคุณ
ลงชื่อ
ความสำเร็จ!
ตอนนี้คุณสมัครรับจดหมายข่าวของเรา