หน้าแรก » เกม » กระดาน » Chess Combinations Vol. 1
Chess Combinations Vol. 1 ไอคอน

Chess Combinations Vol. 1


1.3.10 for Android
Chess King
This release comes in several variants, See available APKs

คำอธิบายของ Chess Combinations Vol. 1

The fundamental chess program for club players. This first part includes more than 1300 exercises (more than 200 examples to explore and 1100 to solve), classified in 40 tactical methods and motifs.

This course is in the series Chess King Learn (https://learn.chessking.com/), which is an unprecedented chess teaching method. In the series are included courses in tactics, strategy, openings, middlegame, and endgame, split by levels from beginners to experienced players, and even professional players.

With the help of this course, you can improve your chess knowledge, learn new tactical tricks and combinations, and consolidate the acquired knowledge into practice.

The program acts as a coach who gives tasks to solve and helps to solve them if you get stuck. It will give you hints, explanations and show you even striking refutation of the mistakes you might make.

The program also contains a theoretical section, which explains the methods of the game in a certain stage of the game, based on actual examples. The theory is presented in an interactive way, which means you can not only read the text of the lessons, but also to make moves on the board and work out unclear moves on the board.

Advantages of the program:
♔ High quality examples, all double-checked for correctness
♔ You need to enter all key moves, required by the teacher
♔ Different levels of complexity of the tasks
♔ Various goals, which need to be reached in the problems
♔ The program gives hint if an error is made
♔ For typical mistaken moves, the refutation is shown
♔ You can play out any position of the tasks against the computer
♔ Interactive theoretical lessons
♔ Structured table of contents
♔ The program monitors the change in the rating (ELO) of the player during the learning process
♔ Test mode with flexible settings
♔ Possibility to bookmark favorite exercises
♔ The application is adapted to the bigger screen of a tablet
♔ The application does not require an internet connection
♔ You can link the app to a free Chess King account and solve one course from several devices on Android, iOS and Web at the same time

The course includes a free part, in which you can test the program. Lessons offered in the free version are fully functional. They allow you to test the application in real world conditions before releasing the following topics:
1. Win
1.1. Mate in 1
1.2. Double attack
1.3. Simultaneous attack
1.4. Discovered attack
1.5. Discovered attack with check
1.6. Discovered check
1.7. Mill
1.8. Double check
1.9. Linear attack
1.10. Absolute pin
1.11. Relative pin A
1.12. Relative pin B
1.13. Trap in the opening
1.14. Passed pawn
1.15. Intermediate move
1.16. Intermediate check
1.17. Counter attacking move
1.18. Zugzwang
1.19. Invasion
1.20. Irrefutable threat
1.21. Ambush
1.22. X-Ray
1.23. Gaining tempo
2. Draw
2.1. Theoretical draw
2.2. Stalemate
2.3. Desperado
2.4. Perpetual check
2.5. Perpetual attack
2.6. Perpetual threat
2.7. Positional draw
2.8. Fortress
2.9. Blocade
3. Combining tactical devices
3.1. Combining tactical devices
3.2. Exercises 1
3.3. Exercises 2
3.4. Exercises 3

Chess Combinations Vol. 1 1.3.10 อัปเดต

2021-04-19
* Added notifications settings; select which notifications you want to see in the Practice
* "Go" floating button on the home screen now opens the first new exercise
* Added Instagram share for puzzles
* Added voice chooser setting for Animation
* Improved dark theme support, you can now use "Follow system" option to match your system theme
* Make statistics colors in the light theme more bright
* Copy full exercise PGN to the engine after solution
* Various fixes and improvements

Chess Combinations Vol. 1 แท็ก

ข้อมูลเพิ่มเติม

Category: ฟรี กระดาน เกม

อัปเดตเมื่อ:

อัปโหลดโดย: Carlos Manoel

เวอร์ชันล่าสุด: 1.3.10ส่งคำขออัปเดต Chess Combinations Vol. 1

Available on: ดาวน์โหลด Chess Combinations Vol. 1 ผ่าน Google Play

ต้องใช้ Android: Android 4.1+

รายงาน: ปักธงว่าไม่เหมาะสม

 
เวอร์ชันก่อนหน้า
Discover
กำลังโหลดความคิดเห็น...
เป็นความคิดเห็นแรก
กำลังค้นหา...