หน้าแรก » แอป » ธุรกิจ » AWS Virtual MFA

คำอธิบายของ AWS Virtual MFA

Enhance AWS Account Security

AWS Virtual MFA is an Android application that enables you to use your smartphone as a multi-factor authentication device with AWS Multi-Factor Authentication (AWS MFA). This is an optional feature of your Amazon Web Services (AWS) account that provides increased security when accessing AWS. This feature requires the user to present a valid authentication code provided by their MFA device, in addition to their username and password, before they can sign in.

Supports OATH Standard

The AWS Virtual MFA application supports the OATH standard for Time-based One-Time Passwords (TOTP), and it can easily be configured by scanning a QR Code with your smartphone or by manually entering a configuration key provided by the AWS Management Console. The app supports the ability to generate one-time passwords for one or more virtual tokens, making it easier for customers who require MFA protection for multiple AWS identities.
Integrate All Your Accounts

You can enable AWS MFA for your AWS account as well as for any AWS Identity and Access Management (IAM) user associated under your account. All AWS websites, such as the AWS Management Console and the AWS portal, support AWS MFA.

AWS Virtual MFA แท็ก

ข้อมูลเพิ่มเติม

Category: ฟรี ธุรกิจ แอป

เวอร์ชันล่าสุด: 1.0ส่งคำขออัปเดต AWS Virtual MFA

อัปเดตเมื่อ:

อัปโหลดโดย: Min Twe Oo

ต้องใช้ Android: Android 2.1+

รายงาน: ปักธงว่าไม่เหมาะสม

 
เวอร์ชันก่อนหน้า
Discover
กำลังโหลดความคิดเห็น...
เป็นความคิดเห็นแรก
กำลังค้นหา...