главная страница » Приложения » Путешествия » KvoteAppen
KvoteAppen иконка

KvoteAppen

2.0.1 for Android

Tolletaten

Описание для KvoteAppen

Kvoteappen
Kvoteappen er Tolletatens app for å sjekke kvoten og fortolle varer du har med deg utover kvoten. Appen beregner hva det vil koste. Du kan betale avgifter for varene og passere på grønn sone.
 
Hvis du ønsker å ha med alkohol og tobakk ut over kvoten, kan du regne ut hva det koster å fortolle varene. Du kan fortolle til sammen 27 liter øl og vin, 4 liter sterkvin og brennevin, 500 gram tobakk og 400 sigaretter. Du kan også fortolle andre varer enn alkohol og tobakk, opp til en samlet verdi av 20 000 norske kroner per person. 
 
Når du har fullført fortollingen, mottar du en kvittering. Du kan da passere på grønn sone uten å henvende deg til Tolletaten.

Du kan fullføre fortollingen på forhånd eller rett før du passerer grensen.

Hvis du blir stoppet i tollkontroll, viser du frem kvitteringen i appen. Kvitteringen forteller hva du har fortollet, når du fortollet og tidsrommet for når du skal passere grensen. Du kan få tilsendt kvittering på e-post. E-posten er ikke gyldig kvittering ved tollkontroll.

Du kan fortolle for én person i tillegg til deg selv. Fortoller du for to, må dere passere grensen sammen.

I appen finner du også informasjon om kvoten, verdigrensene, fortolling av alkohol, tobakk og andre varer og andre regler for reisende til Norge.

Om personvern i KvoteAppen: http://toll.no/no/om-tolletaten/om-oss/personvern/#kvoteappen
Ved sjekk av kvoten sendes ingen informasjon til Tolletaten.

KvoteAppen 2.0.1 Обновить

2021-08-12
- Fixed crash caused by navigation in the app.
- Restored the complete list of currency rates.

KvoteAppen Tags

Additional Information

Категория: Бесплатно Путешествия Приложение

Дата публикации:

Uploaded by: Risantia Dalang

Последняя версия: 2.0.1Запросить KvoteAppen обновление

Available on: Скачать KvoteAppen с Google Play

Требования: Android 5.0+

Жаловаться: Сообщить о неприемлемом содержании

Advertisement
 
Предыдущие версии
Похоже на: KvoteAppen
Рекомендовать
Загрузка комментария
Оставьте первый комментарий.
Идёт поиск...