Główna » Aplikacja » Edukacja » Canvas Student
Canvas Student ikona

Canvas Student

6.5.0 for Android

Instructure

Opis Canvas Student

Uzyskuj dostêp do kursów Canvas w podró¿y, za pomoc¹ aplikacji Canvas Student na urz¹dzenia przenoœne! Za pomoc¹ dowolnego urz¹dzenia uczestnicy szkoleñ mog¹ teraz:

• Wyœwietlaæ oceny i zawartoœæ kursów
• Przesy³aæ zadania
• Œledziæ pracê w ramach kursu z u¿yciem listy zadañ i kalendarza
• Wysy³aæ i odbieraæ wiadomoœci
• Uczestniczyæ w dyskusjach
• Ogl¹daæ filmy
• Braæ udzia³ w testach
• Otrzymywaæ powiadomienia push dotycz¹ce nowych ocen i aktualizacji kursów, i nie tylko!

Canvas Student 6.5.0 Update

2019-05-09
- Redesigned course syllabus view
- Bug fixes

Additional Information

Kategoria: Darmowe Edukacja Aplikacja

Data Publikacji:

Ostatnia Wersja: 6.5.0Dostępne Canvas Student aktualizacje

Zdobądź to: Pobierz Canvas Student z Google Play

Wymagania: Android 5.0+

Raport: Oznacz jako nieodpowiednie

Advertisement
 
Previous versions
Podobne do Canvas Student
More From Instructure
Discover
Wczytywanie komentarzy...
Bądź pierwszym komentującym.
Wyszukiwanie...