LAMAN UTAMA » PERMAINAN » Aksi » Heroes Arena
Heroes Arena ikon

Heroes Arena


2.2.47 for Android
uCool
The XAPK (Base APK + Split APKs) File

Perihalan Heroes Arena

Permainan 5lwn5 Global Pantas. Pantas, Adil dan Seronok! Berjuang untuk Menang! HEROES ARENA merupakan permainan arena pertempuran mudah alih multi pemain global terbaik yang direka khas untuk telefon mudah alih, yang berfokuskan eSukan yang saksama, seronok dan pantas! Nikmatilah aksi PVP besar dengan 1lwn1, 3lwn3, 5lwn5 dan lain-lain mod pertempuran multi pemain yang lain untuk disertai tatkala pemain-permain bertempur untuk menaiki kedudukan teratas untuk mendapatkan kemenangan dan hadiah-hadiah yang menarik! Pilih wira kegemaran anda, berganding dan berkomunikasi dengan rakan-rakan anda untuk membentuk gandingan yang epik, bertempurlah merentasi peta yang direka dengan indah melalui segerombolan pengikut, raksasa dan turet penjaga untuk menghapuskan penjana musuh dan mendapatkan kemenangan! Muat turun dan sertai HEROES ARENA, eSukan Saksama!

Ciri-CiriPermainan

1. E-SUKAN YANG PANTAS DAN SAKSAMA:
- Padanan yang pantasdengan masa beratur yang rendahdanpermainan yang saksamadenganpenekanankepadakeseronokan yang pantas.
- Janganbayaruntukmenang, inisentiasamengenai Main UntukMenang!

2. MOBA KLASIK DIREKA UNTUK TELEFON MUDAH ALIH:
- Pengalaman MOBA klasikdenganpermainan multi pemain global denganpemain-pemaindalamkawasanandamenyertaipasukananda.
- Kawalandanantaramukapengguna yang mudahmendapatkanaksipertempuranmobayang lebihbanyak di skrinandadandalam masa yang samamemberikanandakawalanpenuhkeataswiraanda.
- Kawalancanggihsepertipratetapsebelumpertempuran, peralatanPembelianPantasanda, KebolehanPemimpin, Runes danbanyaklagiuntukmemberikanwiraandalebihbanyakkelebihankompetitifmenentangpasukan yang lain.
- Tidakperluuntukkembalikepangkalanuntukmembeliperalatan, beli di manajuasementarabertempurdankejutkanmusuh-musuhandadengankuasa yang dipertingkatkan!
- Notispratetapkomunikasipantas yang diterjemahkansecaraautomatikmembolehkanpasukanandabekerjasamadanmengaturstrategitanpaperlumenjedapertempuranuntukmenaip!
- Pertempuran yang dirakamdandisimpansecaraautomatikmembolehkanandamemfokuskanterlebihdahulukepadapertempurandankemudianmenilaidanberkongsikemenanganepikandadengan orang lain dalamsaluran-saluranpenstrimankegemarananda.

3. WIRA-WIRA SERBA BAHARU, AKSI SERBA BAHARU:
- Heroes Arena dilancarkandengan 20 wiraunik yang direkadenganindahdengankebolehankhas yang epikdananimasikebolehan yang terbaik.
- Lima KebolehanKhasWiratermasukWiraTerbaikdanjugatigaKebolehanPemimpin.
- Main merentasienamtahapwira yang menonjolsepertiPembunuh, Mage, Penembak, Sokongan, KeretaKebaldanPahlawan!
- Lihatpelbagaikulitjugauntukmemberikanwiraandarupa yang unikdankelebihanmenentangpersaingan.
- Keluaranwirabulanandankulit yang baharuakandatang.

4. SOKONGAN PELANGGAN 24/7:
- Mengalamimasalah? Kami sediamembantuanda! Hubungipasukansokongan kami padabila-bila masa denganmenghantarpesanan kami dalampermainan. Andajugabolehmenghubungi kami melalui e-mel di vip@ucool.com
- Mempunyaicadanganataumaklumbalas? Kami inginmendengarnya! Hantarkankomenandakepada kami melalui e-mel di vip@ucool.com

PEMBERITAHUAN: Heroes Arena merupakanpermainan yang percumasepenuhnya, walaubagaimanapunterdapatsesetengah item permainan yang jugabolehdibelidenganwangsebenar. Sekiranyaandatidakinginmenggunakanciriini, silanyahdayakanpembeliandalamaplikasidalamtetapanperantianda. Dan juga di bawahPolisiTermaPerkhidmatandanPrivasi kami, andamestilahberumursekurang-kurangnya 13 tahununtukbermainataumemuatturunHeroes Arena.

Heroes Arena 2.2.47 Kemas kini

2021-01-28
New Content:
1 Improved game performance and user experience by upgrading the game engine.
2 Bug fixes.

Heroes Arena Tanda

Maklumat tambahan

Category: PERCUMA Aksi PERMAINAN

Versi Terbaru: 2.2.47Minta Heroes Arena Kemas kini

Dikemas kini pada:

Dimuat naik oleh: مصطفى فتحى عبد العظيم

Memerlukan Android: Android 4.1+

Available on: Dapatkan Heroes Arena melalui Google Play

Laporkan: Tandai sebagai tidak sesuai

 
Versi sebelumnya
Discover
Memuatkan Komen...
Ooops! Tiada isi kandungan begini!
Mencari...