このNamaz vaxtıについて

日本語

Azərbaycanınşəhərvərayonlarıüçünnamazvəorucvaxtlarınıgöstərir。

NamazvaxtıproqramıAzərbaycanRespublikasınınşəhərvərayonlarıüçünnamazvəorucvaxtlarınıgöstərənproqramdır。

Proqram oflayn(オフライン)rejimdəişləyir、インターネットbağlantısınaehtiyac yoxdur。 Həmのnamazのvaxtları、həmdəラマザンtəqvimi(oruc - imsakvəイフタールvaxtları)üçünistifadəolunabilər。

Vaxtlar qafqazislam.com(QafqazMüsəlmanlarıİdarəsininrəsmisaytı)saytındangötürülmüşdür。

同類açılandaバクーüçün府gününnamazvaxtlarıgörünür、yuxarıゾルtərəfdəsiyahıdandigərşəhər/ rayonuseçəbilərsiniz。 Namazvaxtıアザーンoxumaüçünproqramdaaşağıda「アザンoxusun」seçin。

AşağıdakıPaylaşdüyməsiiləproqramıFacebookのvə屋digərsosialşəbəkələrdəpaylaşabilərsiniz。

Proqramdaqibləkompasıiləqiblənitəyinedəbilərsiniz(telefondaコンパスsensoru varsa)。

Seçimlərbölməsindəaşağıdakıseçimləriedəbilərsiniz:

1)Müxtəlifアザンsəsivəxəbərdarlıqsəsiseçmək

2)Hansiのvaxtlardaアザンoxumasınıseçmək

3)İmsakvəgecəyarısıvaxtlarınıgöstərməyiseçmək

最新バージョン 2.48.1 の更新情報

Last updated on 2023年06月20日

2.48.1:
Azanla bağlı dəyişiklik edildi

2.48:
Cəlilabad, Lənkəran və Masallı üçün vaxtlar yeni QMİ təqviminə uyğunlaşdırıldı

2.47:
Qiblə kompası indi şəbəkə olmadan da işləyəcək

2.46:
2023 üçün hicri tarixlər əlavə edildi

2.44:
Tünd rejim (Gecə rejimi) dəstəyi əlavə olundu

2.41.15, 2.41.16:
İşğaldan azad olunan rayonlar üçün namaz vaxtları əlavə edildi

2.41.13:
İnterfeys kiçik ekranlara uyğunlaşdırıldı

2.41.12:
Ramazan ayı gündəlik dualar əlavə edildi

翻訳中...

アプリの追加情報

最終のバージョン

Namaz vaxtı 更新を申請する 2.48.1

投稿者

Akay Behcet

Android 要件

Android 4.4+

Available on

Namaz vaxtı をPlayストアでダウンロード

もっと見る

他プラットフォームでも利用できます

Namaz vaxtı スクリーンショット

コメントをよみこんでいます...
言語
言語
検索中…
APKPureをを購読する
最高のAndroidゲームアプリの最新リリースやニュースやガイドなどの情報にいち早くアクセスすることができます。
いいえ結構です
購読
購読完了!
APKPureの購読が完了しました。
APKPureをを購読する
最高のAndroidゲームアプリの最新リリースやニュースやガイドなどの情報にいち早くアクセスすることができます。
いいえ結構です
購読
成功!
ニュースレターを購読しました。