آیکون‌ Samsung WE VoIP Pro

4.7.0.3apa21(a)(eb3f88f) by Samsung Electronics Co., Ltd.


28/01/2016

درباره‌ی Samsung WE VoIP Pro

Samsung WE VoIP Pro

Samsung WE VoIP Pro

Samsung WE VoIP의 연락처 및 조직도, 부가 기능을 제공합니다.

جدیدترین چیست در نسخه‌ی 4.7.0.3apa21(a)(eb3f88f)

Last updated on 28/01/2016

4.7.0.3(apa21)
- Improved contacts and departments search policy
- Removed option menus with low frequency of use
- App exit policy changed. Exit menu is added in Settings tab.
AS-IS : back button to finish
TO-BE : back button to move app to background process
- Bug fixes

4.7.0.1(aok04)
- Bug fixes

4.7.0.1(aoj16)
- Bug fixes

4.7.0.1(aoj15)
- Bug fixes

4.7.0.1(aoj13)
- Improved UI
- Bug fixes

4.7.0.0(aoi04)
- New feature : Built-in Keypad
- Improved search policy
- Fix bugs

بارگذاری ترجمه...

اطلاعات تکمیلی برنامه

آخرین نسخه

وارد شوید undefined در undefined 4.7.0.3apa21(a)(eb3f88f)

بارگذاری شده توسط

Youssef Rembo

نیاز به اندروید

Android 4.0+

نمایش بیشتر

Samsung WE VoIP Pro اسکرین شات ها

در حال بارگذاری نظر...
زبان‌ها
در حال جستجو...
اشتراک در APKPure
اولین کسی باشید که به نسخه اولیه، اخبار و راهنمای بهترین بازی ها و برنامه های اندروید دسترسی پیدا می کند.
نه، متشکرم
ثبت نام
با موفقیت مشترک شد!
اکنون به APKPure مشترک شده اید.
اشتراک در APKPure
اولین کسی باشید که به نسخه اولیه، اخبار و راهنمای بهترین بازی ها و برنامه های اندروید دسترسی پیدا می کند.
نه، متشکرم
ثبت نام
موفقیت!
شما الان عضو خبرنامه‌ی ما شدید.