လောကနီတိ 图标

1.0.11 by Shan Pyi Thar


2024年04月13日

关于လောကနီတိ

中文(简体)

လောကနီတိ-လမ်းညွှန်ကျမ်း

လောကနီတီ应用သည်အကြောင်းနှင့်စပ်လျဉ်း。ညွှန်ကြားသောလမ်းညွှန်ကျမ်းလမ်းညွှန်ကျမ်း

(၁)ပညာရှိ

(၂)လူကောင်း

(၃)လူမိုက်

(၄)အဆွေခင်မွန်း

(၅)အမျိုးသမီး

(၆)မင်း

(၇)အထွေထွေ

အခန်းများပါဝင်ပါသည်。

最新版本1.0.11更新日志

Last updated on 2024年04月13日

- Updated to SDK 34 (Android 14)

翻译中...

更多应用信息

最新版本

请求 လောကနီတိ 更新 1.0.11

上传者

João Rafael

系统要求

Android 5.1+

Available on

လောကနီတိ 来源 Google Play

更多

လောကနီတိ 屏幕截图

评论载入中...
语言
语言
搜索中...
订阅APKPure
第一时间获取热门安卓游戏应用的首发体验,最新资讯和玩法教程。
不,谢谢
订阅
订阅成功!
您已订阅APKPure。
订阅APKPure
第一时间获取热门安卓游戏应用的首发体验,最新资讯和玩法教程。
不,谢谢
订阅
成功!
您已订阅我们的邮件通知。