Home » Apps » Books & Reference » 10 Haqq
10 Haqq icon

10 Haqq

1.0 for Android

islambook

The description of 10 Haqq

MÜQƏDDİMƏŞükr və tə‘rif Allaha məxsusdur. Biz ona şükr edir, Onu tə‘rif edirik, Onu köməyə çağırırıq, Ondan bağış¬lanma diləyirik, nəfslərimizdəki şərdən, əməlləri¬mizdəki pis¬liklərdən qorunmaq üçün Allaha sığınırıq. Allahın haqq yoluna yönəltdiyi şəxsi azdıran, azdır¬dığı şəxsi isə yoluna yönəldən tapılmaz. Şəhadət edirəm ki, Allahdan başqa ibadətə haqqı olan tanrı yoxdur, Onun şəriki yoxdur və şəhadət edirəm ki, Məhəmməd Onun qulu və elçisidir.

10 Haqq Tags

Additional Information

Category: Free Books & Reference APP

Publish Date:

Latest Version: 1.0Request 10 Haqq Update

Get it on: Get 10 Haqq on Google Play

Requirements: Android 1.6+

Report: Flag as inappropriate

Advertisement
 
Previous versions
Discover
Comment Loading...
Ooops! No such content!
Searching...