Trang chủ » Ứng dụng » Sức khỏe và Thể hình » Zero » 2.7.2
Zero biểu tượng

Zero

V2.7.2

Có gì mới

Hi Zero crew,

Today's release includes various bug fixes and UI improvements.

Thank you for your continued feedback and support!

Happy fasting,
Team Zero
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Zero 2.7.2 (450)

Cập nhật vào: 2020-10-28

Uploaded by: มีน หลอนคลาสสิค

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: c33ced5d842597e01577b7dc7a99377d860bd3fd Zero 2.7.2(450) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: com.zerofasting.zero.apk

Split APKs: config.arm64_v8a, config.xhdpi

Tệp SHA1: 64d38864025272eb10a161f63e3e9c236b5417c5

Dung lượng tệp: 20.9 MB

Tải về

2020-10-28
arm64-v8a
Android 5.0+
nodpi
Zero 2.7.2 (450)

Cập nhật vào: 2020-10-28

Uploaded by: Larissa Maria

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: c33ced5d842597e01577b7dc7a99377d860bd3fd Zero 2.7.2(450) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Base APK: com.zerofasting.zero.apk

Split APKs: config.armeabi_v7a, config.xhdpi

Tệp SHA1: a9400f2c523d0cc6b817970e0a6e82b5567e1d67

Dung lượng tệp: 20.5 MB

Tải về

2020-10-28
armeabi-v7a
Android 5.0+
nodpi
Zero 2.7.2 (450)

Cập nhật vào: 2020-11-11

Uploaded by: شهكت حزن

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: c33ced5d842597e01577b7dc7a99377d860bd3fd Zero 2.7.2(450) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Base APK: com.zerofasting.zero.apk

Split APKs: config.armeabi_v7a, config.tvdpi

Tệp SHA1: b78ad47174115e13c373b376a331174cccf982b7

Dung lượng tệp: 20.6 MB

Tải về

2020-11-11
armeabi-v7a
Android 5.0+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...