Trang chủ » Ứng dụng » Sức khỏe và Thể hình » Zero » 2.6.1
Zero biểu tượng

Zero

V2.6.1

Có gì mới

Hi Zero crew,

Today's release includes various bug fixes and UI improvements.

Thank you for your continued feedback and support.

Wishing you well,
Team Zero
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Zero 2.6.1 (434)

Cập nhật vào: 2020-10-01

Uploaded by: شهكت حزن

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: c33ced5d842597e01577b7dc7a99377d860bd3fd Zero 2.6.1(434) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: com.zerofasting.zero.apk

Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xhdpi, config.zh

Tệp SHA1: 7068f2fe94532cc2e66842838390537fe66f756e

Dung lượng tệp: 31.1 MB

Tải về

2020-10-01
arm64-v8a
Android 5.0+
160-640dpi
Zero 2.6.1 (434)

Cập nhật vào: 2020-10-01

Uploaded by: Larissa Maria

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: c33ced5d842597e01577b7dc7a99377d860bd3fd Zero 2.6.1(434) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Base APK: com.zerofasting.zero.apk

Split APKs: config.ar, config.armeabi_v7a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.tvdpi, config.vi, config.zh

Tệp SHA1: 487e7b8defccaf6fb691e3c1db12ac70b3a521d4

Dung lượng tệp: 30.8 MB

Tải về

2020-10-01
armeabi-v7a
Android 5.0+
160-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...