Trang chủ » Ứng dụng » Xem và sửa video » XYZ Player
XYZ Player biểu tượng

XYZ Player

1.3.4 for Android

RaddixCore

Mô tả của XYZ Player

XYZ Player, is a smart and speedy player that supports almost all video formats available. It allows you to play local video files as well as online streams smoothly!

XYZ Player can play 720p/1080p HD mp4, mkv, m4v, mov, flv, avi, rmvb, rm, ts, tp and many other video formats in Android. Almost all popular streaming protocols are supported by including HLS(m3u8), MMS, RTSP, RTMP, and HTTP.

Features:
* User friendly Interface
* Material Design (Recommended By Google)
* Efficient Resource Handling
* AD FREE

Some of the screens are from the Big Buck Bunny licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported.
(c) copyright 2008, Blender Foundation / www.bigbuckbunny.org

XYZ Player 1.3.4 Cập nhật

2019-03-31
* Minor bug fixes and performance improvements

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Xem và sửa video ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 1.3.4Yêu cầu cập nhật XYZ Player

Lấy nó trên: Tải XYZ Player trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.0+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với XYZ Player
Xem thêm từ RaddixCore
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...