Trang chủ » Ứng dụng » Giải trí » XUMO » 1.1
XUMO biểu tượng

XUMO

V1.1

Có gì mới

Bug fixes
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
XUMO 1.1 (73)

Cập nhật vào: 2020-05-15

Uploaded by: Axel de la Rosa

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 5969a77b36eeccbdb406098928f26e7f7fa0d01a XUMO 1.1(73) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: universal

Tệp SHA1: b2af4d60d1095889f9751a3212e78c4986951eca

Dung lượng tệp: 12.7 MB

Tải về

2020-05-15
universal
Android 5.0+
nodpi
XUMO 1.1 (71)

Cập nhật vào: 2020-04-26

Uploaded by: عثمان الامين

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 5969a77b36eeccbdb406098928f26e7f7fa0d01a XUMO 1.1(71) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: universal

Tệp SHA1: 7d57f2d7b1371ffdb8d93b007241f8e6b626d77e

Dung lượng tệp: 12.7 MB

Tải về

2020-04-26
universal
Android 5.0+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...