Trang chủ » Năng suất » WPS Office » 12.0.1
WPS Office biểu tượng

WPS Office

V12.0.1

Có gì mới

WPS Office V12.0.1 hiện đã ra mắt. Bao gồm:

[Các tính năng nổi bật]
Giao diện UI mới, ngắn gọn, mới mẻ;
Thiết kế mới mang tính tương tác, dễ thao tác;
Các đề xuất về mẫu được cá nhân hóa giúp bạn tạo tài liệu tuyệt đẹp.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
WPS Office 12.0.1 (302)

Cập nhật vào: 2019-07-31

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 7266e5a058b08d4c67214e681a463eabe4034a32 WPS Office 12.0.1(302) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: df4dedbbb646988d8a0743a4b7edc65efea7caad

Dung lượng tệp: 40.1 MB

Tải về

2019-07-31
arm64-v8a
Android 4.1+
nodpi
WPS Office 12.0.1 (301)

Cập nhật vào: 2019-08-14

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 7266e5a058b08d4c67214e681a463eabe4034a32 WPS Office 12.0.1(301) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: d07fe7ccf648a3d665d5b17856eb23e7aee49e7a

Dung lượng tệp: 39.1 MB

Tải về

2019-08-14
armeabi-v7a
Android 4.1+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...