Giới thiệu về World LOK 2

Tiếng Việt

Game online mu on mobile

World Mu 2 is on mobile MMO tells the story of the mysterious ancient continent, with 7 main character races include Warrior, Witch,Elf, Gladiator, Lord,Summoner,RageFighter.

Each class each character possesses the strength, the ability to equip a knack for, own features, making a difference to the role players.

"World Of Medusa- world of heroes"

+ Gameplay remains between verbatim, easy to play and full of inspiration

+ Routes character and skills system unchanged

"EXCITING NEW CREATION AND IMPRESSIVE"

Unity 3D Graphics + impressive and unique

+ Rich and bleed PK: PK freely in the map, Guild War

+ Activity diverse ingame: Castle Blood (Blood Castle), Devil Square (Square Devils), Golden Dragon Hunt, hunters, leveling

+ The in-game pet and furniture is rich and full.

+ Free trade in game items, flea markets and auctions.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 24

Last updated on Sep 27, 2022

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật World LOK 2 24

Được tải lên bởi

Panitan Bunmak

Yêu cầu Android

Android 6.0+

Hiển thị nhiều hơn

World LOK 2 Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.