Wordscapes FAQ

Cách tải xuống Wordscapes trên PC?

Đối với người dùng Windows, bạn có thể cài đặt trình giả lập Android như Gameloop để tải xuống Wordscapes trên PC.

Cách tải xuống Wordscapes trên mac?

Đối với người dùng Mac, bạn có thể thử Bluestack cho Mac để cài đặt Wordscapes trên MAC.

Wordscapes có miễn phí tải xuống không?

Có, Wordscapes miễn phí tải xuống cho các thiết bị Android, nhưng nó có thể chứa các giao dịch mua trong ứng dụng.

Kích thước tải xuống của Wordscapes là gì?

Wordscapes chiếm 145.3 MB dữ liệu trên thiết bị di động. Kích thước có thể hơi khác nhau đối với người chơi tùy thuộc vào thiết bị.

Hỗ trợ Wordscapes ngôn ngữ nào?

Wordscapes hỗ trợ Afrikaans,አማርኛ,اللغة العربية và nhiều ngôn ngữ hơn. Truy cập thêm thông tin để biết tất cả các ngôn ngữ Wordscapes hỗ trợ.
Hiển thị nhiều hơn

Wordscapes Các bài báo

Thêm thông tin

 • Tên gói hàng
 • Ngôn ngữ
  English
 • Yêu cầu Android
  Android 7.0+ (N, API 24)
 • Xếp hạng nội dung
  Everyone
 • Cấu trúc
  arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, x86, x86_64
 • Quyền
 • Chữ ký
  2f104d6017b7ec8237964162e224a6e892dc7bc1

Wordscapes_v2.1.2_APKPure_Installer.apk

Wordscapes Download APK 2.1.2 (145.3 MB)

Đang tải xuống

Wordscapes Download APK 2.1.2 (145.3 MB)

Nếu việc tải về không tự bắt đầu, nhấn vào đây
Cách để cài tệp XAPK / APK
Wordscapes will be installed automatically via APKPure Installer after download completes
Đang tìm kiếm...
tracking