Trang chủ » Ứng dụng » Công cụ » WiFi Analyzer
WiFi Analyzer biểu tượng

WiFi Analyzer

WiFi Test & WiFi Scanner

1.1.2 for Android

WiFi Extender - WiFi Analyzer & WiFi Speed Test

Mô tả của WiFi Analyzer

WiFi Analyzer - WiFi Test & WiFi Scanner is used to Analyze and Optimize WiFi Networks by test WiFi Signal, Scanning signal strength, Crowded signal and Channel rating.

WiFi Analyzer - WiFi Test & WiFi Scanner shows WiFi channels around you.

WiFi Analyzer - WiFi Test & WiFi Scanner can helps you to find a less crowded channel for your wireless router.

WiFi Analyzer - WiFi Test & WiFi Scanner is powerful WiFi Protector to Detect Who is on my WiFi.

WiFi Analyzer - WiFi Test & WiFi Scanner can help you Block strange devices to protect my WiFi Security.

WiFi Analyzer - WiFi Test & WiFi Scanner can increase the network performance via analyzing and monitoring your WiFi network!

WiFi Analyzer - WiFi Test & WiFi Scanner will provide useful information about WiFi signals around you witch supports 2.4Ghz and 5Ghz.

WiFi Analyzer - WiFi Test & WiFi Scanner help you optimize your WiFi network by examining surrounding WiFi networks, measuring their signal strength as well as identifying crowded channels.

WiFi Analyzer - WiFi Test & WiFi Scanner Features:
- WiFi Channel Analyzer for Nearby APs.
- WiFi Analyzer - WiFi Test & WiFi Scanner Supports 2.4GHz/5GHz.
- WiFi Optimizer for WiFi Networks.
- WiFi Analyzer - WiFi Test & WiFi Scanner provides you more information on WiFi channels.
- WiFi Analyzer - WiFi Test & WiFi Scanner recommends the best channels.
- WiFi Analyzer - WiFi Test & WiFi Scanner detects crowded channels.
- WiFi Analyzer - WiFi Test & WiFi Scanner provides open Router Settings.

WiFi Analyzer 1.1.2 Cập nhật

2020-02-29
- Add WiFi Analyzer
- Add WiFi Signal Strength
- Add WiFi Channels
- Add Detecting who is on my WiFi
- Add Protecting WiFi Security
- More network tools
- Fix bugs

WiFi Analyzer Tags

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Công cụ ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Uploaded by: Elizeu Dasilva

Phiên bản mới nhất: 1.1.2Yêu cầu cập nhật WiFi Analyzer

Available on: Tải WiFi Analyzer trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.0.3+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với WiFi Analyzer
Xem thêm từ WiFi Extender - WiFi Analyzer & WiFi Speed Test
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...