Trang chủ » Ứng dụng » Thời tiết » Ứng dụng thời tiết - Dự báo thời tiết hàng ngày » 1.1.2
Ứng dụng thời tiết - Dự báo thời tiết hàng ngày biểu tượng

Ứng dụng thời tiết - Dự báo thời tiết hàng ngày

V1.1.2

Có gì mới

Fixed crash.
Fixed issue: Date shown on daily forecast layout.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Ứng dụng thời tiết - Dự báo thời tiết hàng ngày 1.1.2 (19)

Cập nhật vào: 2020-02-07

Uploaded by: Marzihe Sharifi

Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

Chữ ký: 271fb7bb3b8872361dcaa69f2c8ddb21ac1d6ff9 Ứng dụng thời tiết - Dự báo thời tiết hàng ngày 1.1.2(19) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: com.weather.forcast.accurate.weatherlive.apk

Split APKs: config.arm64_v8a, config.xxhdpi

Tệp SHA1: 847db8fea922ec594c6fdbadb982823a86c5a9ab

Dung lượng tệp: 15.9 MB

Tải về

2020-02-07
arm64-v8a
Android 4.2+
160-640dpi
Ứng dụng thời tiết - Dự báo thời tiết hàng ngày 1.1.2 (19)

Cập nhật vào: 2020-03-23

Uploaded by: Олюся Давидович

Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

Chữ ký: 271fb7bb3b8872361dcaa69f2c8ddb21ac1d6ff9 Ứng dụng thời tiết - Dự báo thời tiết hàng ngày 1.1.2(19) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: com.weather.forcast.accurate.weatherlive.apk

Split APKs: config.arm64_v8a, config.xhdpi

Tệp SHA1: 7d1a0a656554d605afe2511e6c999904774044f7

Dung lượng tệp: 16.0 MB

Tải về

2020-03-23
arm64-v8a
Android 4.2+
160-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...