Trang chủ » Ứng dụng » Cá nhân hóa » Wear Face Collection HD » 1.0.1
Wear Face Collection HD biểu tượng

Wear Face Collection HD

V1.0.1

Có gì mới

Small (but painfull) bugfix... Sorry guys !
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Wear Face Collection HD 1.0.1 (3)

Cập nhật vào: 2015-12-11

Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

Chữ ký: a005480cb19ad0a58a0fd0c2c29aba8ffec6ba72 Wear Face Collection HD 1.0.1(3) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: universal

Tệp SHA1: 3745748e55ef5c4ca01b6cd0c513bd5db6c6f6a5

Dung lượng tệp: 48.1 MB

Tải về

2015-12-11
universal
Android 4.0+
160-640dpi
Wear Face Collection HD 1.0.1 (2)

Cập nhật vào: 2015-11-26

Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

Chữ ký: a005480cb19ad0a58a0fd0c2c29aba8ffec6ba72 Wear Face Collection HD 1.0.1(2) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: universal

Tệp SHA1: 2bc6e7025a832adb95b5eb51ad505635b6f67062

Dung lượng tệp: 47.9 MB

Tải về

2015-11-26
universal
Android 4.0+
160-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...