Wall Blast biểu tượng

1 by Ketchapp


Aug 14, 2018

Giới thiệu về Wall Blast

Tiếng Việt

Worlds tốt nhất trò chơi phá hủy!

Fire the cannon as hard as you can and upgrade your stats! Improve your best distance and try to blast through all the walls !

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1

Last updated on Aug 14, 2018

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Wall Blast 1

Được tải lên bởi

Syed Ateequllah

Yêu cầu Android

Android 4.1+

Hiển thị nhiều hơn

Cũng có sẵn cho các nền tảng khác

Wall Blast Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.