Trang chủ » Ứng dụng » Xã hội » Walkie-talkie » 1.3.2
Walkie-talkie biểu tượng

Walkie-talkie

V1.3.2

Có gì mới

- Improved overall performance of your favorite walkie-talkie!
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Walkie-talkie 1.3.2 (46)

Cập nhật vào: 2021-04-11

Uploaded by: Vinod Kumar

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: 1670c437487b77b5d9cdd56be2613a689e625753 Walkie-talkie 1.3.2(46) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: io.walkietalkie.apk

Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xhdpi, config.zh

Tệp SHA1: e9708e729b3321c6a7fc7b2f356f81cf8bdc6bd3

Dung lượng tệp: 16.3 MB

Tải về

2021-04-11
arm64-v8a
Android 4.4+
160-640dpi
Walkie-talkie 1.3.2 (46)

Cập nhật vào: 2021-04-11

Uploaded by: Rafael Miranda

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: 1670c437487b77b5d9cdd56be2613a689e625753 Walkie-talkie 1.3.2(46) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Base APK: io.walkietalkie.apk

Split APKs: config.ar, config.armeabi_v7a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xhdpi, config.zh

Tệp SHA1: 4c4c3c4c20a5d414833f2de4bee9e4a8bd4743b8

Dung lượng tệp: 13.0 MB

Tải về

2021-04-11
armeabi-v7a
Android 4.4+
160-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...