Trang chủ » Ứng dụng » Xã hội » Wakie » 5.5.1
Wakie biểu tượng

Wakie

V5.5.1

Có gì mới

Hey, Wakies!
This version contains a bunch of bugfixes, we want you to use the most stable version of Wakie :)
Peace, love, enjoy Wakie!
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Wakie 5.5.1 (240)

Cập nhật vào: 2020-11-24

Uploaded by: Б.Э Батука

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: b0cc518bcaaa0cfa6311dcea10dd65a703c2ee51 Wakie 5.5.1(240) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: com.wakie.android.apk

Split APKs: config.arm64_v8a

Tệp SHA1: 4026b13d6db3dc1a1e45d574a2ef570044279c65

Dung lượng tệp: 27.4 MB

Tải về

2020-11-24
arm64-v8a
Android 5.0+
nodpi
Wakie 5.5.1 (240)

Cập nhật vào: 2020-11-24

Uploaded by: Cá Con

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: b0cc518bcaaa0cfa6311dcea10dd65a703c2ee51 Wakie 5.5.1(240) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Base APK: com.wakie.android.apk

Split APKs: config.armeabi_v7a

Tệp SHA1: 2c49c9808574194def103e78ede574f88346324f

Dung lượng tệp: 24.8 MB

Tải về

2020-11-24
armeabi-v7a
Android 5.0+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...