Trang chủ » Sách và Tài liệu tham khảo » Waka 4.0 » 6.8
Waka 4.0 biểu tượng

Waka 4.0

V6.8

Có gì mới

- Sửa lỗi người dùng phản hồi
- Cập nhật gợi ý sách theo sở thích người dùng
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Waka 4.0 6.8 (127)

Cập nhật vào: 2019-03-05

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: 762c3def179bd26e783bed0a1997f6f4816f87c0 Waka 4.0 6.8(127) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a,armeabi,armeabi-v7a,mips,x86,x86_64

Tệp SHA1: 7a5271f21c78c7febdf3b18821c525c827782c2b

Dung lượng tệp: 30.9 MB

Tải về

2019-03-05
arm64-v8a
armeabi
armeabi-v7a
mips
x86
x86_64
Android 4.4+
120-640dpi
Waka 4.0 6.8 (125)

Cập nhật vào: 2019-01-30

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: 762c3def179bd26e783bed0a1997f6f4816f87c0 Waka 4.0 6.8(125) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a,armeabi,armeabi-v7a,mips,x86,x86_64

Tệp SHA1: cd629ab7b16f91b215164dd5a7169ab5d311e221

Dung lượng tệp: 30.9 MB

Tải về

2019-01-30
arm64-v8a
armeabi
armeabi-v7a
mips
x86
x86_64
Android 4.4+
120-640dpi
Waka 4.0 6.8 (123)

Cập nhật vào: 2019-01-10

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: 762c3def179bd26e783bed0a1997f6f4816f87c0 Waka 4.0 6.8(123) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a,armeabi,armeabi-v7a,mips,x86,x86_64

Tệp SHA1: 8cd7463facea4e9f2b468cc63cb1829721885f18

Dung lượng tệp: 30.8 MB

Tải về

2019-01-10
arm64-v8a
armeabi
armeabi-v7a
mips
x86
x86_64
Android 4.4+
120-640dpi
Waka 4.0 6.8 (122)

Cập nhật vào: 2019-01-06

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: 762c3def179bd26e783bed0a1997f6f4816f87c0 Waka 4.0 6.8(122) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a,armeabi,armeabi-v7a,mips,x86,x86_64

Tệp SHA1: 7e8a68756546f53fe9386e300745be30050d4560

Dung lượng tệp: 30.8 MB

Tải về

2019-01-06
arm64-v8a
armeabi
armeabi-v7a
mips
x86
x86_64
Android 4.4+
120-640dpi
Waka 4.0 6.8 (120)

Cập nhật vào: 2018-12-14

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: 762c3def179bd26e783bed0a1997f6f4816f87c0 Waka 4.0 6.8(120) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a,armeabi,armeabi-v7a,mips,x86,x86_64

Tệp SHA1: 92f812c3463b17e62abdd9972dac74774d92dfe7

Dung lượng tệp: 30.6 MB

Tải về

2018-12-14
arm64-v8a
armeabi
armeabi-v7a
mips
x86
x86_64
Android 4.4+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...