Trang chủ » Sách và Tài liệu tham khảo » Waka 4.0 » 6.7
Waka 4.0 biểu tượng

Waka 4.0

V6.7

Có gì mới

- Sửa lỗi người dùng phản hồi
- Tối ưu hóa hiệu năng và bộ nhớ
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Waka 4.0 6.7 (118)

Cập nhật vào: 2018-11-27

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: 762c3def179bd26e783bed0a1997f6f4816f87c0 Waka 4.0 6.7(118) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a,armeabi,armeabi-v7a,mips,x86,x86_64

Tệp SHA1: 8d7f85ee4be3d6c142d82b18e924d61c7ae60ab1

Dung lượng tệp: 30.6 MB

Tải về

2018-11-27
arm64-v8a
armeabi
armeabi-v7a
mips
x86
x86_64
Android 4.4+
120-640dpi
Waka 4.0 6.7 (116)

Cập nhật vào: 2018-11-14

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: 762c3def179bd26e783bed0a1997f6f4816f87c0 Waka 4.0 6.7(116) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a,armeabi,armeabi-v7a,mips,x86,x86_64

Tệp SHA1: 7af63f234827994168baab5e6e48967897afae3c

Dung lượng tệp: 30.6 MB

Tải về

2018-11-14
arm64-v8a
armeabi
armeabi-v7a
mips
x86
x86_64
Android 4.4+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...