Trang chủ » Ứng dụng » Công cụ » Signal Secure VPN » 2.3.0
Signal Secure VPN biểu tượng

Signal Secure VPN

V2.3.0

Có gì mới

- Improve privacy protection and user experience
- Enhanced performance with faster connection
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Signal Secure VPN 2.3.0 (2020060215)

Cập nhật vào: 2020-06-02

Uploaded by: Raisya Ananda

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 51852d5591b3f279cc43611f671913268a031e53 Signal Secure VPN 2.3.0(2020060215) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-480dpi

Arch: armeabi-v7a

Base APK: free.vpn.unblock.proxy.freenetvpn.apk

Split APKs: config.ar, config.armeabi_v7a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.tvdpi, config.vi, config.zh

Tệp SHA1: b58b652353fe9d24dd2f168d5fef15dc21fb45d2

Dung lượng tệp: 5.4 MB

Tải về

2020-06-02
armeabi-v7a
Android 4.1+
160-480dpi
Signal Secure VPN 2.3.0 (2020060215)

Cập nhật vào: 2020-06-04

Uploaded by: Fradú Paíyé Karthik

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 51852d5591b3f279cc43611f671913268a031e53 Signal Secure VPN 2.3.0(2020060215) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-480dpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: free.vpn.unblock.proxy.freenetvpn.apk

Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xhdpi, config.zh

Tệp SHA1: 42ef1f8e0362fbd70c5ae89d9e07aeeab825afab

Dung lượng tệp: 5.5 MB

Tải về

2020-06-04
arm64-v8a
Android 4.1+
160-480dpi
Discover
Đang tìm kiếm...