Trang chủ » Ứng dụng » Doanh nghiệp » Vircarda » 2.9.0
Vircarda biểu tượng

Vircarda

V2.9.0

Có gì mới

Bug fixes
Changes to support new messaging functionality
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Vircarda 2.9.0 (531783000)

Cập nhật vào: 2021-02-25

Uploaded by: Diana Chavez

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: b5990cfe5188f7fb9b30971e8f38f1723078ef38 Vircarda 2.9.0(531783000) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: rpl.vircarda.apk

Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh

Tệp SHA1: b10b38b286060841f704251386669bada7d0e7c3

Dung lượng tệp: 6.3 MB

Tải về

2021-02-25
arm64-v8a
Android 6.0+
160-640dpi
Vircarda 2.9.0 (531783000)

Cập nhật vào: 2021-03-02

Uploaded by: Trọng Nghĩa

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: b5990cfe5188f7fb9b30971e8f38f1723078ef38 Vircarda 2.9.0(531783000) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: rpl.vircarda.apk

Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxxhdpi, config.zh

Tệp SHA1: f7a7cf5fd17394041016b4aa634c7c146b274911

Dung lượng tệp: 6.5 MB

Tải về

2021-03-02
arm64-v8a
Android 6.0+
160-640dpi
Vircarda 2.9.0 (531783000)

Cập nhật vào: 2021-03-03

Uploaded by: Diana Chavez

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: b5990cfe5188f7fb9b30971e8f38f1723078ef38 Vircarda 2.9.0(531783000) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: rpl.vircarda.apk

Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xhdpi, config.zh

Tệp SHA1: df238686ea1430f437367aca11fd23bad5f12dc9

Dung lượng tệp: 6.1 MB

Tải về

2021-03-03
arm64-v8a
Android 6.0+
160-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...