Trang chủ » Ứng dụng » Công cụ » Video Thumbnail
Video Thumbnail biểu tượng

Video Thumbnail

Downloader

21.02.2019 for Android

Apps2all

Mô tả của Video Thumbnail

PLEASE NOT:
*** THIS APP HAS NOTHING TO DO WITH YOUTUBE CREATOR STUDIO ***
*** THIS APP DOES NOT MAKE THUMBNAILS, IT DOWNLOADS THEM ***

"Video HD Thumbnail Downloader For Youtube" is a user friendly & easy to use app that helps you to play youtube video and download/save thumbnails of your favorite YouTube.

How to use:
We give two options for download video thumbnail. One by search video in app then download other share the video youtube link throught app.
I. Download by app
1) Search for the video in the built-in search feature. You can enter video link or video name.
2) Click View Thumbnail.
3) Click "Download Thumbnail" & Voila You're done.
II. By Share youtube link
1. Select youtube link
2. Share the link
3. Choose "Video HD Thumbnail Downloader for Youtube" in list app
You're done
Contact Us:
If you encounter any problem or if you have any suggestions/opinions to make our app better. Please feel free to contact us.

Video Thumbnail 21.02.2019 Cập nhật

2019-03-30
Update google policy

Video Thumbnail Tags

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Công cụ ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 21.02.2019Yêu cầu cập nhật Video Thumbnail

Lấy nó trên: Tải Video Thumbnail trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.0.3+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với Video Thumbnail
Xem thêm từ Apps2all
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...