Trang chủ » Ứng dụng » Nhiếp ảnh » InShot » 1.654.1287
InShot biểu tượng

InShot

V1.654.1287

Có gì mới

* Bug fixes and performance improvements.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
InShot 1.654.1287 (1287)

Cập nhật vào: 2020-06-09

Uploaded by: Zteb Blabe

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 1965c6bccfbdf28dbe977e5460f386a1db9e7366 InShot 1.654.1287(1287) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: com.camerasideas.instashot.apk

Split APKs: config.arm64_v8a, config.xxxhdpi

Tệp SHA1: 44ec0af80c1dc02f595bfc14988189573886bd3d

Dung lượng tệp: 37.8 MB

Tải về

2020-06-09
arm64-v8a
Android 5.0+
160-640dpi
InShot 1.654.1287 (1287)

Cập nhật vào: 2020-07-28

Uploaded by: Andradunhill Andra

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 1965c6bccfbdf28dbe977e5460f386a1db9e7366 InShot 1.654.1287(1287) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: com.camerasideas.instashot.apk

Split APKs: config.arm64_v8a, config.xhdpi

Tệp SHA1: e69103a7c175c769f13bcbb7347f8c0994887cf5

Dung lượng tệp: 37.7 MB

Tải về

2020-07-28
arm64-v8a
Android 5.0+
160-640dpi
InShot 1.654.1287 (1287)

Cập nhật vào: 2020-07-29

Uploaded by: Sand Stone

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 1965c6bccfbdf28dbe977e5460f386a1db9e7366 InShot 1.654.1287(1287) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Base APK: com.camerasideas.instashot.apk

Split APKs: config.armeabi_v7a, config.tvdpi

Tệp SHA1: a424f409f6b51e49e780b7c8d019e3447dd5e50a

Dung lượng tệp: 37.0 MB

Tải về

2020-07-29
armeabi-v7a
Android 5.0+
160-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...