Trang chủ » Ứng dụng » Liên lạc » Viber » 14.3.0.5
Viber biểu tượng

Viber

V14.3.0.5

Có gì mới


Nhớ sinh nhật của các số liên lạc bằng Lời nhắc Sinh nhật! Thêm: Mọi lời chúc sinh nhật đều đi cùng với điều ngạc nhiên khi trò chuyện ;) Nếu bạn muốn giữ bí mật về ngày sinh của mình, ẩn nó trong Xem thêm > Cài đặt > Quyền riêng tư
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Viber 14.3.0.5 (640588)

Cập nhật vào: 2020-11-30

Uploaded by: 吳嘉承

Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

Chữ ký: f836a66f8779785d51933547a1048c2e42adab9e Viber 14.3.0.5(640588) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: b1c9bb730d81ccd5e3fd735100b670737e394903

Dung lượng tệp: 54.3 MB

Tải về

2020-11-30
arm64-v8a
Android 4.2+
nodpi
Viber 14.3.0.5 (630588)

Cập nhật vào: 2020-12-03

Uploaded by: 吳嘉承

Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

Chữ ký: f836a66f8779785d51933547a1048c2e42adab9e Viber 14.3.0.5(630588) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: x86

Tệp SHA1: 5199a8c2b3d9cc402f8d70c69cc3767d325e2637

Dung lượng tệp: 55.5 MB

Tải về

2020-12-03
x86
Android 4.2+
nodpi
Viber 14.3.0.5 (620588)

Cập nhật vào: 2020-12-03

Uploaded by: 吳嘉承

Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

Chữ ký: f836a66f8779785d51933547a1048c2e42adab9e Viber 14.3.0.5(620588) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 0e9c69c82a97b55ec69ec4d7ff0288214bccb3f3

Dung lượng tệp: 51.3 MB

Tải về

2020-12-03
armeabi-v7a
Android 4.2+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...