Trang chủ » Ứng dụng » Công cụ » V2VPN » 1.9.24
V2VPN biểu tượng

V2VPN

V1.9.24
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
V2VPN 1.9.24 (5000093)

Cập nhật vào: 2020-12-11

Uploaded by: Haris Chello

Yêu cầu Android: Android 5.1+ (Lollipop MR1, API 22)

Chữ ký: 4347c8e641e93552a4e71f8761ae6a3094bfa539 V2VPN 1.9.24(5000093) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: com.wrongchao.v2vpn.apk

Split APKs: config.arm64_v8a, config.xxhdpi, config.zh

Tệp SHA1: e87f0050bd409607e04405f5e92c1911b8de3ca1

Dung lượng tệp: 13.5 MB

Tải về

2020-12-11
arm64-v8a
Android 5.1+
160-640dpi
V2VPN 1.9.24 (5000093)

Cập nhật vào: 2020-12-14

Uploaded by: Haris Chello

Yêu cầu Android: Android 5.1+ (Lollipop MR1, API 22)

Chữ ký: 4347c8e641e93552a4e71f8761ae6a3094bfa539 V2VPN 1.9.24(5000093) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Base APK: com.wrongchao.v2vpn.apk

Split APKs: config.armeabi_v7a, config.xhdpi, config.zh

Tệp SHA1: 80a5b4320462456dde606b3e06d90b2a159deef4

Dung lượng tệp: 13.1 MB

Tải về

2020-12-14
armeabi-v7a
Android 5.1+
160-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...