Trang chủ » Ứng dụng » Công cụ » V2Ray plugin for HTTP Injector » 1.3.0
V2Ray plugin for HTTP Injector biểu tượng

V2Ray plugin for HTTP Injector

V1.3.0

Có gì mới

[Updated] v2ray v4.38.0
[Updated] geodata & geosite
* Please ensure V2Ray server is latest version too

>>> This plugin require HTTP Injector v5.4+ <<<
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
V2Ray plugin for HTTP Injector 1.3.0 (1030002)

Cập nhật vào: 2021-04-19

Uploaded by: Fathir Mashuri

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 1708b708beedd4bebd9a29f0fdb5eb366486f536 V2Ray plugin for HTTP Injector 1.3.0(1030002) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: e79eedf3e494286ac677a99ca6204ced22938507

Dung lượng tệp: 10.3 MB

Tải về

2021-04-19
arm64-v8a
Android 5.0+
120-640dpi
V2Ray plugin for HTTP Injector 1.3.0 (1030001)

Cập nhật vào: 2021-04-19

Uploaded by: Juan Jose Nieto Moncaleano

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 1708b708beedd4bebd9a29f0fdb5eb366486f536 V2Ray plugin for HTTP Injector 1.3.0(1030001) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: bb78120981af86b79197ee4094bfb6e821d26950

Dung lượng tệp: 10.1 MB

Tải về

2021-04-19
armeabi-v7a
Android 5.0+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...