Trang chủ » Ứng dụng » Công cụ » V2Ray plugin for HTTP Injector » 1.2.0
V2Ray plugin for HTTP Injector biểu tượng

V2Ray plugin for HTTP Injector

V1.2.0

Có gì mới

[Added] Support for EHI v5.3.0
[Updated] geodata & geosite
* Please ensure V2Ray server is latest version too
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
V2Ray plugin for HTTP Injector 1.2.0 (1020002)

Cập nhật vào: 2021-04-21

Uploaded by: علي كاظم

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 1708b708beedd4bebd9a29f0fdb5eb366486f536 V2Ray plugin for HTTP Injector 1.2.0(1020002) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: a7737a8040cbe1e74f6fe21a306fa050c7ee21c8

Dung lượng tệp: 10.2 MB

Tải về

2021-04-21
arm64-v8a
Android 5.0+
120-640dpi
V2Ray plugin for HTTP Injector 1.2.0 (1020001)

Cập nhật vào: 2021-04-21

Uploaded by: علي كاظم

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 1708b708beedd4bebd9a29f0fdb5eb366486f536 V2Ray plugin for HTTP Injector 1.2.0(1020001) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 2799173e102cae9ae79cacf734d253b6a795efe9

Dung lượng tệp: 10.0 MB

Tải về

2021-04-21
armeabi-v7a
Android 5.0+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...