Trang chủ » Ứng dụng » Công cụ » V2Ray plugin for HTTP Injector » 1.0.4
V2Ray plugin for HTTP Injector biểu tượng

V2Ray plugin for HTTP Injector

V1.0.4

Có gì mới

[Updated] V2Ray latest core - v4.34.0
[Updated] geodata & geosite
* Please ensure V2Ray server is latest version too
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
V2Ray plugin for HTTP Injector 1.0.4 (1000402)

Cập nhật vào: 2021-01-17

Được tải lên bởi: علي كاظم

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 1708b708beedd4bebd9a29f0fdb5eb366486f536 V2Ray plugin for HTTP Injector 1.0.4(1000402) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: cf5b4c476d046c647421ed00e8a4cc603315486a

Dung lượng tệp: 10.2 MB

Tải về

2021-01-17
arm64-v8a
Android 5.0+
120-640dpi
V2Ray plugin for HTTP Injector 1.0.4 (1000401)

Cập nhật vào: 2021-01-17

Được tải lên bởi: Manal Shretah

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 1708b708beedd4bebd9a29f0fdb5eb366486f536 V2Ray plugin for HTTP Injector 1.0.4(1000401) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 4b07311e7fcf3677b417a8430e7af05d5925941a

Dung lượng tệp: 9.9 MB

Tải về

2021-01-17
armeabi-v7a
Android 5.0+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...