Trang chủ » Ứng dụng » Công cụ » V2Ray plugin for HTTP Injector » 1.0.2
V2Ray plugin for HTTP Injector biểu tượng

V2Ray plugin for HTTP Injector

V1.0.2

Có gì mới

[Added] Log output (require HI v5.2.2)
[Updated] V2Ray latest core - v4.32.0
[Updated] geodata & geosite

* Please ensure V2Ray server also latest version too
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
V2Ray plugin for HTTP Injector 1.0.2 (1000202)

Cập nhật vào: 2020-11-01

Được tải lên bởi: Juan Jose Nieto Moncaleano

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 1708b708beedd4bebd9a29f0fdb5eb366486f536 V2Ray plugin for HTTP Injector 1.0.2(1000202) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: bf35cf8730300f2b6e5494f6d7ae2cb95de124dc

Dung lượng tệp: 9.7 MB

Tải về

2020-11-01
arm64-v8a
Android 5.0+
120-640dpi
V2Ray plugin for HTTP Injector 1.0.2 (1000201)

Cập nhật vào: 2020-11-01

Được tải lên bởi: Manal Shretah

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 1708b708beedd4bebd9a29f0fdb5eb366486f536 V2Ray plugin for HTTP Injector 1.0.2(1000201) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 83baf9d4002a7c7e3b636c8104c0121f30da18ce

Dung lượng tệp: 9.4 MB

Tải về

2020-11-01
armeabi-v7a
Android 5.0+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...