Trang chủ » Ứng dụng » Công cụ » V2Ray plugin for HTTP Injector » 1.0.1
V2Ray plugin for HTTP Injector biểu tượng

V2Ray plugin for HTTP Injector

V1.0.1

Có gì mới

Initial Release
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
V2Ray plugin for HTTP Injector 1.0.1 (1000102)

Cập nhật vào: 2020-10-29

Uploaded by: Fathir Mashuri

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 1708b708beedd4bebd9a29f0fdb5eb366486f536 V2Ray plugin for HTTP Injector 1.0.1(1000102) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: a215b248f018740d75dda68053ec427f05127e2f

Dung lượng tệp: 9.7 MB

Tải về

2020-10-29
arm64-v8a
Android 5.0+
120-640dpi
V2Ray plugin for HTTP Injector 1.0.1 (1000101)

Cập nhật vào: 2020-11-01

Uploaded by: Fathir Mashuri

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 1708b708beedd4bebd9a29f0fdb5eb366486f536 V2Ray plugin for HTTP Injector 1.0.1(1000101) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 99b77f2d0eb6957920cc7c3aae1efd4ee59fd0e2

Dung lượng tệp: 9.4 MB

Tải về

2020-11-01
armeabi-v7a
Android 5.0+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...