Trang chủ » Ứng dụng » Xem và sửa video » Universal Downloader - Download Any Video For Free » 6.0.16
Universal Downloader - Download Any Video For Free biểu tượng

Universal Downloader - Download Any Video For Free

V6.0.16

Có gì mới

Now we support download video or photo from Instagram Story, Download videos and photos from Instagram and IGTV with one click.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Universal Downloader - Download Any Video For Free 6.0.16 (125)

Cập nhật vào: 2020-09-28

Uploaded by: Sonu Khan

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: aa242ee0fd41774a93bd88a9e6f338b7494ee86a Universal Downloader - Download Any Video For Free 6.0.16(125) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: universal

Base APK: com.videodownloader.instagram.video.downloader.apk

Split APKs: config.ar, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.tvdpi, config.vi, config.zh

Tệp SHA1: b5ac3628079eaa78ed53d77d75cd7ad3bef6ec01

Dung lượng tệp: 6.1 MB

Tải về

2020-09-28
universal
Android 4.1+
nodpi
Universal Downloader - Download Any Video For Free 6.0.16 (125)

Cập nhật vào: 2020-09-29

Uploaded by: Sonu Khan

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: aa242ee0fd41774a93bd88a9e6f338b7494ee86a Universal Downloader - Download Any Video For Free 6.0.16(125) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: universal

Base APK: com.videodownloader.instagram.video.downloader.apk

Split APKs: config.ar, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxxhdpi, config.zh

Tệp SHA1: 27f015cdd609529e74784cd923c47e8595224f64

Dung lượng tệp: 6.2 MB

Tải về

2020-09-29
universal
Android 4.1+
nodpi
Universal Downloader - Download Any Video For Free 6.0.16 (125)

Cập nhật vào: 2020-10-04

Uploaded by: ابو كفشه ابو كفشه

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: aa242ee0fd41774a93bd88a9e6f338b7494ee86a Universal Downloader - Download Any Video For Free 6.0.16(125) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: universal

Base APK: com.videodownloader.instagram.video.downloader.apk

Split APKs: config.ar, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh

Tệp SHA1: 3057dd8c55cb5c758c167f5141d4e337c2d0ea50

Dung lượng tệp: 6.1 MB

Tải về

2020-10-04
universal
Android 4.1+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...