Univadis - Actualité médicale

Univadis - Actualité médicale

XAPK
8.0‪3K+
5.90.0.7393956 bởi Aptus Health International
Jun 30, 2024Phiên bản cũ

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 5.90.0.7393956

Jun 30, 2024

Bug fixes and performance improvements.

Hiển thị nhiều hơn

Thêm thông tin

 • Tên gói hàng
  fr.univadis.consult
 • Ngôn ngữ
  English 73
 • Yêu cầu Android
  Android 7.0+ (N, API 24)
 • Xếp hạng nội dung
  Everyone
 • Cấu trúc
  arm64-v8a
 • Quyền
 • Chữ ký
  a10507c660e3d585cf7a054dddbeb475524ee6cf
Đang tải xuống

Univadis - Actualité médicale Download APK 5.90.0.7393956 (30.0 MB)

Nếu việc tải về không tự bắt đầu, nhấn vào đây
Cách để cài tệp XAPK / APK
Get the latest updates and news!Subscribe
Cách để cài tệp XAPK / APK

All Variants

armeabi-v7a
Univadis - Actualité médicale APK
5.90.0.7393956(2040993956)XAPKAPKs
Jun 30, 202428.6 MBAndroid 7.0+
Tải về
arm64-v8a
Univadis - Actualité médicale APK
5.90.0.7393956(2040993956)XAPKAPKs
Jun 30, 202430.0 MBAndroid 7.0+
Tải về
Hiển thị nhiều hơn
tracking
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.