Unit Converter biểu tượng

10.0 1 Đánh giá


2.1 by KMA PLUS


Oct 7, 2020

Giới thiệu về Unit Converter

Công cụ chuyển đổi nhanh

A simple and easy-to-use unit converter to handle any conversion you'll ever need.

The beautiful Material Design user interface allows for quick and easy conversions from a number in one unit to another. The goal is to keep it simple - you won't be overwhelmed with an excess of options and settings, allowing you to perform your desired conversion as quickly as possible. Perfect for work, school or in the kitchen.

Available unit conversions include:

- Length (Meter,Cetimeter,Millimeter,Kilometer,Foot,Inch)

- Energy (Joule,Kilojoule)

- Time (Hour,Minute,Second)

- Speed (Meter per second,Kilometer per hour,Knot)

- Temperature (Celsius,Kevin,Fahrenheit)

- Mass (Kilogram,Gram,Tonne,Pound)

***TIPS***

- Use on app back and home key botton active.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 2.1

Last updated on Oct 7, 2020

Low ads

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Unit Converter 2.1

Được tải lên bởi

Xuân Dương

Yêu cầu Android

Android 4.1+

Hiển thị nhiều hơn

Unit Converter Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.