Trang chủ » Ứng dụng » Liên lạc » UC Browser » 13.2.8.1301
UC Browser biểu tượng

UC Browser

V13.2.8.1301
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
UC Browser 13.2.8.1301 (50140)

Cập nhật vào: 2020-07-27

Uploaded by: Kamal Osman

Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

Chữ ký: 207b2fdd43ef02ff00fa74c932d2c1d863e51452 UC Browser 13.2.8.1301(50140) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 698814463f4f548afd62d0ac1ebc244da60783e8

Dung lượng tệp: 58.1 MB

Tải về

2020-07-27
arm64-v8a
Android 4.0+
nodpi
UC Browser 13.2.8.1301 (50139)

Cập nhật vào: 2020-07-23

Uploaded by: Kamal Osman

Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

Chữ ký: 207b2fdd43ef02ff00fa74c932d2c1d863e51452 UC Browser 13.2.8.1301(50139) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 62a98fa8f4e676d9a748b51b76710270383312fb

Dung lượng tệp: 54.0 MB

Tải về

2020-07-23
armeabi-v7a
Android 4.0+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...