Trang chủ » Ứng dụng » Liên lạc » UC Browser » 13.2.5.1300
UC Browser biểu tượng

UC Browser

V13.2.5.1300

Có gì mới

Bug fixes
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
UC Browser 13.2.5.1300 (50130)

Cập nhật vào: 2020-06-30

Uploaded by: Kamal Osman

Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

Chữ ký: 207b2fdd43ef02ff00fa74c932d2c1d863e51452 UC Browser 13.2.5.1300(50130) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: da5b0973b1c984ddfb87604676a31165330fb15f

Dung lượng tệp: 57.7 MB

Tải về

2020-06-30
arm64-v8a
Android 4.0+
nodpi
UC Browser 13.2.5.1300 (50129)

Cập nhật vào: 2020-07-20

Uploaded by: Rendall Nelmida Linga

Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

Chữ ký: 207b2fdd43ef02ff00fa74c932d2c1d863e51452 UC Browser 13.2.5.1300(50129) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: cab52b4dfd6539843def8a4af71cfc3d4faf606a

Dung lượng tệp: 53.6 MB

Tải về

2020-07-20
armeabi-v7a
Android 4.0+
nodpi
UC Browser 13.2.5.1300 (50128)

Cập nhật vào: 2020-06-24

Uploaded by: Kamal Osman

Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

Chữ ký: 207b2fdd43ef02ff00fa74c932d2c1d863e51452 UC Browser 13.2.5.1300(50128) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: d5445650954a18857df66be1a109d9b0745ef240

Dung lượng tệp: 58.3 MB

Tải về

2020-06-24
arm64-v8a
Android 4.0+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...