Trang chủ » Ứng dụng » Liên lạc » UC Browser » 13.2.2.1299
UC Browser biểu tượng

UC Browser

V13.2.2.1299

Có gì mới

Bug fixes
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
UC Browser 13.2.2.1299 (50126)

Cập nhật vào: 2020-06-23

Uploaded by: Rendall Nelmida Linga

Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

Chữ ký: 207b2fdd43ef02ff00fa74c932d2c1d863e51452 UC Browser 13.2.2.1299(50126) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 1e31036c12d82e4115ffc3f1ae70ff6f7a31c63d

Dung lượng tệp: 58.0 MB

Tải về

2020-06-23
arm64-v8a
Android 4.0+
nodpi
UC Browser 13.2.2.1299 (50124)

Cập nhật vào: 2020-06-17

Uploaded by: Angeles Perez

Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

Chữ ký: 207b2fdd43ef02ff00fa74c932d2c1d863e51452 UC Browser 13.2.2.1299(50124) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: cdb54af7a023a64170d5fb921819fc6285e87d1b

Dung lượng tệp: 58.5 MB

Tải về

2020-06-17
arm64-v8a
Android 4.0+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...